Showing all 3 results

Chúng tôi cung cấp nhiều loại hạt nhựa màu, trắng, đen và các loại khác. 

Công thức sản xuất ra hạt nhựa màu của chúng tôi sẽ được tối ưu hóa cho các sản phẩm nhựa khác nhau để phần trăm hạt phải dùng là ít nhất.

Hạt nhựa màu nhã Europlas giúp sản phẩm bạn chịu nhiệt tốt hơn và bền màu với thời gian.

Sản phẩm được sử dụng nhiều trong các lĩnh vực thổi chai, ép phun, màng phức hợp, ép đùn…