Tag Archives: filler masterbatch

Chất độn nhựa (Filler Masterbatch): “Kẻ trộm nhựa” thực thụ

chat-don-nhua-europlas

Ai là “kẻ trộm nhựa” to lớn nhất? Nếu các bạn đã đọc bài viết “Hãy sống như những kẻ trộm nhựa “ thì các bạn đã biết “kẻ trộm nhựa” là như thế nào. Bạn có biết đồ dùng nhựa hàng ngày thành phần có chứa chất độn nhựa bột đá calcium carbonate (CaCO3)? […]